Laajennetut täydennyskoulutuskurssit 2017

TeideObservatory_credits_check - OK TO USEVidereutdanningskurs i 2017Fortbildningskurser 2017Jokainen kurssi muodostuu kenttäkoulutusjaksosta sekä etäkoulutuksena tehtävästä moduulista. Kaikki alla olevat kurssit ovat 10 opintopisteen/ECTS arvoiset. Kursseilla on tilaa 20 – 30 opiskelijalle. Jokaisen alla olevan kurssin yhteydessä on sähköinen ilmoittautumislinkki.

Ilmoittautumisajan umpeuduttua osallistujia otetaan kurssille yhteistyöyliopiston pääsyvaatimusten perusteella. Ilmoitus kurssille mukaan pääsystä ilmoitetaan osallistujille noin kuukausi ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen.

Kurssien sisällöt liittyvät suoraan eri maiden kansallisten opetussuunnitelmien tavoitteisiin. Tämä pätee sekä peruskoulun että lukion pohjoismaisiin opetussuunnitelmiin. Sähköisellä alustalla olevat tehtävät voivat olla työtehtäviä, aktiviteetteja, keskusteluja, sähköisiä kokeita sekä raportteja.

Pääsyvaatimukset

Opettajankoulutus (peruskoulun opettaja tai aineenopettaja) tai vähintään kandidaattitasolla oleva luonnontieteellinen tutkinto (30 op) sekä vähintään 3:en vuoden työkokemus luonnontieteellisten aineiden opettajana.

Kenttäkoulutus

Jokaiseen kurssiin liittyy 4-5 päivän kenttäkoulutus. Koulutuksessa aktiviteetteja on sekä ulkona kenttäolosuhteissa että sisätiloissa. Kurssi päättyy etätehtävään jossa kurssin osallistuja lähettää arvioitavaksi oman opetusjakson suunnitelman joka liittyy johonkin ajankohtaiseen teemaan. Näin jokaisen kurssin päätyttyä uutta ajankohtaista materiaalia on saatavilla. On toivottavaa että jokainen osallistuja jakaa kurssin sisältöön liittyvää tietoa 3-4 opettajakolleegalle omassa koulussa.

Kustannukset

Kurssit ovat ilmaisia, mutta osallistuja maksaa yhteistyöyliopiston lukukausimaksun NOK 850,-. Mikäli kurssi jakautuu kahden lukukauden yli lukukausimaksu maksetaan vain yhdestä lukukaudesta.

Majoitukseen sekä ruokailuun liittyvät kustannukset maksetaan järjestäjän taholta. Jokaista kurssia varten osallistuja voi anoa matkakorvausta joka vastaa 50% matkakustannuksista (enimmilään NOK 2000). Matkakorvaus maksetaan kun osallistuja on suorittanut lopputehtävän. Tarvittaessa kenttäkoulutusjaksoa varten voi saapua jo edeltävänä iltana. Mikäli osallistuja haluaa jatkaa vierailua paikkakunnalla kurssin päätyttyä hän maksaa itse näistä ylimääräisistä kustannuksista.

Kurssien sisältöön tai järjestelyihin liittyvät kysymykset

Laajennetut täydennyskoulutuskurssit 2017

Koulun tähtitiede – Andøya Space Center

TeideObservatory_credits_check - OK TO USE

Tutki taivaalla olevia ihmeitä kaukoputken tai kiikarin avulla: opastettu kierros polaaritaivaalla. Tutkitaan revontulia, planeettoja, tähtiä, tähtimuodostelmia sekä galakseja.

Ilmoittautuminen päättyy: 15. lokakuuta 2016
Kurssi alkaa: 9. tammikuuta 2017

LES MER

Koulun geologia – Andøya Space Center

Kurssi on tarkoitettu opettajille jotka haluavat saada enemmän tietoa siitä miten ympäröivä maisema on muodostunut, meriveden korkeuden muutoksista, jääkaudesta, maisemamuodostelmista sekä irtomaasta, kivilajien luokituksesta y.m.

Imoittautuminen päättyy: 1. helmikuuta 2017
Kurssi alkaa: 15. maaliskuuta 2017

LES MER

Ilmastotutkimus polaarisissa olosuhteissa – Svalbard

Ilmastonmuutos tuo mukanaan muutoksia mannerjään sulamiseen, merivirtoihin sekä tuulijärjestelmiin. Satelliitit havainnoivat ja rekisteröivärt näitä muutoksia.

Ilmoittautuminen päättyy: 1. joulukuuta 2016
Kurssi alkaa: 15. tammikuuta 2017

LES MER

Polaaritaivaan alla – Andøya Space Center

Kurssin avulla opit osallistujana miten dataa maasta sekä satelliteista voi hyödyntää auringon aktiviteetin tutkimuskessa.

Ilmoittautuminen päätty: 1. toukokuuta 2017
Kurssi alkaa: 14. elokuuta 2017

LES MER

Luonnontieteiden didaktiikka

Kurssi sopii luonnontieteiden opettajille (vuosiluokat 8 – 10.sekä lukio).

Ilmoittautuminen alkaa: Ajankohta vielä sopimatta
Kurssi alkaa: Ajankohta vielä sopimatta

LES MER