Kurs for nordiske lærere

Nordic ESERO tilbyr i 2017 både videreutdannings- og etterutdanningskurs for nordiske lærere. Etterutdanningskursene består av en feltsamling. Videreutdanningskursene er nett- og feltbaserte med en feltsamling for hvert kurs. Videreutdanningskursene gjennomføres i samarbeid med Nord Universitet og ulike realfagsaktører i Norden, og hvert kurs gir 10 studiepoeng.

 

Videreutdanningskurs i 2017

Hvert av kursene i oversikten gir 10 studiepoeng/ECTS. Det er 24 plasser ved hvert av kursene. Lenke til elektronisk søknadsskjema er tilgjengelig i omtalen for hvert kurs.

Les mer
Etterutdanningskurs i 2017

I 2017 tilbys ulike etterutdanningskurs for nordiske lærere. Kursene er innen forskjellige romrelaterte temaer og vil gjennomføres med feltsamling på 1 til 5 dager.

Les mer
Videreutdanningskurs i 2018

Hvert av kursene i oversikten gir 10 studiepoeng/ECTS. Det er 24 plasser ved hvert av kursene. Lenke til elektronisk søknadsskjema er tilgjengelig i omtalen for hvert kurs.

Les mer