Nordisk satellitt-konkurranse for videregående skoler

Satellitt-konkurranser for elever på videregående skoles nivå

27820335036_be3d40c79b_zNordic ESERO inviterer skoler med elever på videregående skoles nivå fra Norge, Sverige, Finland og Danmark til å delta i spennende undervisningsprogram, hvor bygging og oppskytning av «brusbokssatellitter» (CanSat) inngår. Konkurransen er også åpen for deltagelse fra ungdomskole/högstadie hvor lærere har deltatt på CanSat kurs.

For skoler fra Finland, Norge og Sverige foregår CanSat-konkurransen på Andøya Space Center den 3. – 6. april 2017.

For danske skoler avholdes det en egen dansk CanSat-konkurranse i Danmark den 27.- 30. mars 2017. For mer informasjon om den danske konkurransen og påmelding til denne, se: www.ntsnet.dk og/eller www.astra.dk.

Hva er en CanSat?

En CanSat er en satellittmodell som skal passe inn i en 0,33 liters brusboks, og som inneholder instrumenter, strømforsyning, databehandlingsenhet og kommunikasjonssystem som i virkelige satellitter. «Brusboks-satellitten» skal sendes opp med en drone, ballong eller rakett for så og slippes å sveve tilbake til bakken i fallskjerm. På vei ned skal den gjøre ulike målinger som sendes til en bakkestasjon. Utfordringen er å holde seg innenfor begrensninger på kostnad, tidsbruk, vekt og ikke minst volum i og med at satellitten skal bygges inn i en brusboks.

cansat-RESSURSER

CanSat-konseptet er etablert for å gi elever på videregående skoles nivå et innblikk i et satellittprosjekt på en enkel og forståelig måte, og på denne måten skape en økt interesse for realfag og teknologi. I Norge passer dette undervisningsopplegget særlig godt i faget «Teknologi og forskningslære».

Nordisk konkurranse

Lag fra skoler i Norge, Sverige og Finland vil (etter påmeldingsfristen, se nedenfor) bli tatt ut til å delta i den nordiske CanSat-konkurransen. Hvert lag skal bestå av fire elever med én lærer. Under konkurransen vil CanSat-ene bli sendt opp med en drone eller ballong fra Andøya Space Center.

Kostnader knyttet til gjennomføring av den nordiske konkurransen, overnatting og kost ved oppholdet dekkes av NAROM og Nordic ESERO. Reisekostnader til og fra Andøya må skolene dekke selv. Ved behov kan hvert av lagene som blir tatt ut også få tilsendt hvert sitt CanSat-kit (byggesett) fra NAROM.

Det vil bli kåret én vinner for den Nordiske CanSat-konkurransen. I tillegg vil det bli kåret én vinner for hver nasjon (Norge, Sverige og Finland) som sammen med vinneren av den danske konkurransen vil få mulighet til å delta på den Europeiske CanSat-konkurransen som trolig avholdes i slutten av juni 2017, i regi av den europeiske romorganisasjonen ESA.

Tidsplan for den nordiske konkurransen:

3. oktober 2016 Utlysning av konkurransen inkl. retningslinjer for konkurransen
1. desember 2016 Påmeldingsfrist for skoler i Finland og Norge
9. desember 2016 Tilbakemelding om hvilke skoler/lag, som har blitt tatt ut til å delta i konkurransen
26. januar 2017 Påmeldingsfrist for skoler i Sverige
1. februar 2017 Frist for innsendelse av kort prosjektbeskrivelse (inkl. Secondary Mission)
20. mars 2017 Frist for innsendelse av «Final Design Report», som beskriver laget, prosjektet og CanSat-designet i detaljer.
3. – 6. april 2017 Den nordiske konkurransen på Andøya Space Center
ultimo juni 2017 Den europeiske CanSat-konkurransen

Hvem vinner den nordiske konkurransen?

Det laget som sammenlagt oppnår flest poeng innenfor de ulike områder som konkurransen består av, blir kåret som vinner av CanSat-konkurransen. I tabellen nedenfor vises en oversikt over bedømmelsesgrunnlaget:

Educational value 20% Hvor mye har elevene lært gjennom prosjektet?
Technical achievement 50% Hvor teknisk vanskelig utfordrende prosjektet har vært?
Team work 15% Hvor godt fungerer samarbeidet på laget?
Outreach 15% Hvordan har laget gjennom prosjektet klart å presentere og utbrede kjennskapet til prosjektet sitt?

27242622993_09c84b3586_zKvaliteten av den innsendte «Final Design Report» inngår i bedømmelsen som en bonus-faktor, hvor en fullt tilfredsstillende rapport vil bety at de oppnådde poeng blir multiplisert med en faktor på 1,30 (dvs. en økning på 30%) mens en manglende rapport selvklart ikke gir noen bonus-faktor. I verste fall kan en manglende eller for sent levert Final Design Report i tillegg bety at vi av sikkerhets grund ikke kan forsvare å sende opp lagets CanSat. Det vil bli utarbeidet en «Final design report»-mal, som deltagerne vil få tilgang til etter påmelding.

Påmelding til den nordiske konkurransen for norske, finske og svenske skoler:

  1. Sjekk at laget ditt oppfyller kravene til konkurransen. Se nedenfor.
  2. Les nøye gjennom retningslinjene for den nordiske CanSat konkurransen som du finner via linket nederst på siden.
  3. Fyll ut alle punktene i påmeldingsskjemaet som du finner lengre ned på siden.
  4. Send inn det ferdigutfylte påmeldingsskjemaet innen 1. desember 2016.

Hvem kan påmelde seg?:

For å kunne delta på konkurransen, skal følgende krav være oppfylt:

  • Hvert lag skal bestå av fire elever på minst 14 år
  • Hvert lag skal ha én lærer tilknyttet, som innsender påmeldingen og som er med elevene på Andøya Space Center.
  • Den tilknyttede lærer skal ha deltatt på et CanSat-lærerkurs. Ta kontakt med NAROM (kontaktinfo nedenfor) dersom du ikke har vært med på kurs og ønsker å delta på konkurransen.
  • Elevene på laget må gå fulltids på enten videregående skole/gymnasium eller eventuelt ungdomsskole i Norge, Sverige eller Finland.
  • En utfylt påmeldingsskjema skal være innsendt innen 1. desember 2016

For mer informasjon om selve konkurransen og tekniske krav, se Retningslinjer for CanSat-konkurranse

Ved behov blir det satt opp et ekstra CanSat lærerkurs.

Påmeldingsskjema

Navn på skole (obligatorisk)

Navn på lærer (obligatorisk)

Epostadresse til lærer (obligatorisk)

Telefonnummer til lærer

Navn på deltakende elever

Lagnavn

Kort beskrivelse av secondary mission

Ved spørsmål kontakt:

Bente Jensen
Romfysiker/faglærer
bente@narom.no
Telefon +47 76 14 46 62

 

European CanSat Competition

CanSat er en brusboks fylt med elektronikk studentene lager, og skal stå for, i samarbeid med læreren sin, nedlasting og analyse av data når Cansat-brusboksen blir skutt opp til ca. en kilometer og kommer ned i en fallskjerm.

Les mer
Nordisk satellitt-konkurranse for videregående skoler

NAROM inviterer videregående skoler fra Norge, Sverige, Danmark og Finland til å delta i et spennende undervisningsprogram for skoleåret 2014/2015, hvor bygging og oppskytning av «brusbokssatellitter» (CanSat) inngår.

Les mer
Ressurser

Her kan du finne CanSat ressurser som instruksjonsvideoer, komplett veiledningsbok og masse mer.

Les mer
Bilder og filmer

Videklipp og bilder fra reportasjer og forskjellige Nordiske og Europeiske CanSat-konkurranser.

Les mer