Jørgen Ilstad

Hva er ditt navn og din arbeidstittel?

Jørgen Ilstad – Sivilingeniør Romteknologi. Ansatt som «On-board Computer and Datahandling Engineer» ved European Space Technology Center (ESTEC) i Noordwijk Nederland.

Hva fikk deg til å velge en karriere innenfor ditt fagfelt?

Allerede som ung gutt har jeg fattet stor interesse for romfart og astronomi. Interessen for naturvitenskap og elektroteknikk ble i stor grad fra ung alder inspirert av min farfar som jobbet som avioniker ved Bodø flystasjon. Den interessen bevarte jeg etter endt videregående skole og tok så, da muligheten bød seg, til å ta ingeniørstudier ved Høgskolen i Narvik. Oppstarten til Romteknologistudiet ved HiN skjedde på samme tidspunkt og jeg valgte derfor dette studiet da passet mine interesser perfekt.  

Fortell litt om ditt arbeidssted og beskriv en typisk dag på jobben for deg.

Jeg arbeider til daglig ved ESTEC og har svært varierte arbeidsoppgaver. Primære arbeidsoppgaver gjelder oppstart og gjennomføring av anbudsprosess mot den Europeiske Romindustrien og oppfølging og kvalitetsikring av leveranser til satellittprosjekter i regi av ESA. Sekundært følger jeg opp utviklingen av ESA satellitter med spesiell fokus på satellittens interne datasystemer og kommunikasjonsnettverk, for tiden er fokuset på JUICE og EUCLID som begge er viktige vitenskapelige romfartøy. Jeg og mine kolleger jobber aktivt med å utvikle standarder og referanser med hensikt å effektivisere hvordan satellitter bygges. Videre har ESTEC rikt utstyrte laboratorier som gir oss anledning til å assistere i feilsøking, produktutvikling eller innovasjon.  

Hva gjorde du for å få den jobben du har i dag?

Jeg startet min karriere ved den gang Andøya Rakettskytefelt ved telemetri avdelingen hvor jeg etterhvert ble ansatt i avdeling for elektronikkutvikling hvor nyttelaster for sonderaketter i hotel payload konseptet ble bygget. Her fikk jeg svært verdifull praktisk erfaring. I 2003 søkte jeg på ESAs Young Graduate Trainee program, hvor jeg var heldig å få et års erfaring ved Onboard Payload Data Processing section. Etter endt opphold på ved ESTEC returnerte jeg til Andøya og fortsatte i samme jobb. Noen år senere bød sjansen seg til å få en stilling i samme avdeling ved ESTEC og jeg har siden 2007 vært ansatt ved ESTEC, inklusivt ettårig opphold på Andøya Space Center i 2015.

Hva liker du aller best med jobben?

Jeg liker at jobben er variert og gir fine faglige utfordringer. Aller best liker jeg utvikling og test av elektroniske enheter som kan bidra til å hjelpe romindustrien med å løse problemer.

Hvilke av dine ferdigheter får du brukt mest i din jobb?

Jeg får oftest bruk for analytiske og praktiske ferdigheter.

Hva var favorittfag(ene) på skolen?

Matematikk, fysikk og språk.

Dersom du kunne valgt utdanning på nytt, ville du gjort noe annerledes? Hvorfor, hvorfor ikke?

Jeg er temmelig fornøyd med valgene mine og ville ikke gjort noe annerledes.

Er det noe fra utdanningen din som har vist seg å være ekstra nyttig i jobben din?

Med tanke på høyere utdanning har det vært nyttig at fagområdet var variert slik at man har formening om flere relevante områder. Det har vært særdeles viktig for mitt vedkommende. 

Hvilke råd vil du gi til ungdom som ønsker seg en karriere innen rombransjen?

Start med å søke på Trainee stillinger i ESA. Sats på å ha gode språklige kunnskaper og ta gjerne kortere opphold i utlandet for å bedre språkkunnskapene. 

 

Malin Abrahamsen

En av de ansatte ved Arctic Lidar Observatory for Middle Atmosphere Research (ALOMAR) er Malin Abrahamsen. Hun er avdelingsingeniør og jobber blant annet med lasere og andre instrumenter i et ganske variert arbeidsdag.

Les mer
Tarjei Antonsen

I dag jobber jeg med noe som jeg bare trodde var fiksjon da jeg var yngre. Rakettforskning? Ja jøss. Det var noe bare NASA og Sovjet drev med, tenkte jeg (og resten av landet). Det er langt i fra sannheten. Rakett- og satellittforskningen i Norge blomstrer og kommer til å bli viktigere de neste årene.

Les mer
Tine Nathalie Joramo

Tine Joramo jobber som elektronikkingeniør ved nasjonalt senter for romrelatert opplæring. I tillegg til å undervise videregående elever i telemetri, være instruktør på utallige kurs er hun også prosjektleder.

Les mer
Marianne Moen

Marianne Moen jobber som kommunikasjonssjef ved Norsk Romsenter. Hun har realfaglig bakgrunn og har tidligere jobbet som vitenskapsjournalist i NRK. Hun er opptatt av naturvitenskap og kommunikasjon.

Les mer
Eline Oftedal

Eline Oftedal leder bransjeorganisasjonen for norske rombedrifter (NIFRO) som har som mål å videreutvikle den norske romaktiviteten. Eline har stor interesse for teknologi og romvirksomhet og elsker å fortelle folk om det.

Les mer
Are Raklev

Are Raklev jobber som professor i teoretisk fysikk ved Fysisk institutt, Universitetet i Oslo. Han har alltid vært drevet av å lære og forstå hvordan universet dypt sett virker og er tilhenger av å ha det gøy med det man gjør.

Les mer
Ingrid Hanssen

Ingrid Hanssen jobber som avdelingsingeniør ved Andøya Space Center, avd. Space Systems, seksjon ALOMAR. Ingrid har valgt en utdanning som sivilingeniør i romfysikk (MSc) fra UiT Norges Arktiske Universitet. På ALOMAR bruker hun laser for å gjøre målinger høyt oppe i atmosfæren.

Les mer
Jørgen Ilstad

Jørgen Ilstad er Sivilingeniør Romteknologi. Han er idag ansatt som "On-board Computer and Datahandling Engineer" ved European Space Technology Center (ESTEC) i Noordwijk Nederland. ESTEC er en del av den europeiske romfartsorganisasjonen ESA. Jørgen startet sin karriere ved det som idag er Andøya Space Center.

Les mer
Brage W. Johansen

Brage W. Johansen er leder for et norsk teknologiselskap Zaptec som utvikler ekstrem elektronikk for elbiler, kraftoverføring, solcelleanlegg og romfart. Space avdelingen deres har partnere som ESA, NASA og Mars Institute.

Les mer