Digital nettressurs: Sarepta

000686Gjennom nettressursen sarepta.org tilbyr NAROM (Nasjonalt senter for romlatert opplæring) spennende undervisningsressurser for ungdomsskolen og videregående skole, med romrelaterte fakta, forslag til prosjekter, oppgaver og ferske satellittbilder for klasserommet.

Slik blir verdensrommet en aktuell og motiverende innfallsvinkel i undervisningen. Sarepta brukes også aktivt i mange av de spennende etter– og videreutdanningskursene som Nordic ESERO tilbyr for lærere innen geografi og naturfag.

Hvem er ansvarlig for Sarepta?

Sarepta er en tjeneste fra NAROM. Sarepta er utviklet i samarbeid med Norsk Romsenter og med støtte fra ESA (den europeisk romorganisasjonen) og Læringssenteret.

Gå til Sarepta