Utstyr til utlån

Lærere over hele landet kan låne romkofferten. Den eneste kostnaden i forbindelse med lånet er returporto. Det er kun lærere som har deltatt på Nordic ESERO- eller andre NAROM-kurs hvor utstyret i den har vært i bruk som vil bli prioritert ved utlån. Utlånsperioden er vanligvis inntil tre uker, men avtales mer presist for hvert tilfelle.

Romkofferter

Romkoffertene inneholder instrumenter for å observere sola og fargespektre, samt et magnetometer for å måle magnetfelt, noe som blant annet kan relateres til nordlys. Intensjonen med koffertene er å gi skoler mulighet til å bruke utstyret i dem selv om det kan være for dyrt å kjøpe inn selv. Lærere over hele landet kan låne romkofferten. Den eneste kostnaden i forbindelse med lånet er returporto.
Les mer

rymdkoffert.preview

Spacecraft materials kit

Et sett med fem aktiviteter gjør elevene i stand til å bli kjent med egenskapene til forskjellige materialer, sammenlikne og gruppere hverdagsmaterialer basert på: elektrisk og termisk ledningsevne, masse, magnetisme og motstandsevne. Elevene planlegger tester, noterer inn sine funn og trekker sine egne konklusjoner. Deretter kan de rapportere tilbake til lærer og presentere hvilke materialer de synes er mest egnet for bruk i romskip og hvorfor.

Les mer


Bruk følgende skjema for å låne utstyr

Ditt navn (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Telefonnummer (obligatorisk)

Navn på skole og adressen til skolen(obligatorisk)

Utstyr du ønsker å låne
RomkoffertSpacecraft materials kit

Fortell litt om hvilket tidsrom ønsker du å låne utstyr og hvilket Nordic ESERO/NAROM-kurs du har deltatt på.

 

Romkoffert til utlån

Nordic ESERO-kontoret har gått til anskaffelse av seks romkofferter som vil lånes ut til ungdomsskoler og videregående skoler rundt omkring i Norge og Finland. Koffertene inneholder instrumenter som man kan bruke til å studere sol- og nordlysaktivitet.

Les mer