Utstyr til utlån

Lærere over hele landet kan låne romkofferten. Den eneste kostnaden i forbindelse med lånet er returporto. Det er kun lærere som har deltatt på Nordic ESERO- eller andre NAROM-kurs hvor utstyret i den har vært i bruk som vil bli prioritert ved utlån. Utlånsperioden er vanligvis inntil tre uker, men avtales mer presist for hvert tilfelle.

Romkofferter

Romkoffertene inneholder instrumenter for å observere sola og fargespektre, samt et magnetometer for å måle magnetfelt, noe som blant annet kan relateres til nordlys. Intensjonen med koffertene er å gi skoler mulighet til å bruke utstyret i dem selv om det kan være for dyrt å kjøpe inn selv. Lærere over hele landet kan låne romkofferten. Den eneste kostnaden i forbindelse med lånet er returporto.
Les mer

rymdkoffert.preview

Bruk følgende skjema for å låne utstyr

Ditt navn (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Telefonnummer (obligatorisk)

Navn på skole og adressen til skolen(obligatorisk)

Utstyr du ønsker å låne
Romkoffert

Fortell litt om hvilket tidsrom ønsker du å låne utstyr og hvilket Nordic ESERO/NAROM-kurs du har deltatt på.

 

Romkoffert til utlån

Nordic ESERO-kontoret har gått til anskaffelse av seks romkofferter som vil lånes ut til ungdomsskoler og videregående skoler rundt omkring i Norge og Finland. Koffertene inneholder instrumenter som man kan bruke til å studere sol- og nordlysaktivitet.

Les mer