Fortbildningskurser 2017

TeideObservatory_credits_check - OK TO USEVidereutdanningskurs i 2017Laajennetut täydennyskoulutuskurssit 2017Varje kurs består av två delar, en nätbaserad del och en fältkurs. Den nätbaserade delen består exempelvis av enskilda arbetsuppgifter, diskussionsforum, digitala prov och rapporter. Varje kurs ger 10 studiepoäng/ECTS. Antalet deltagare på varje kurs är mellan 20 och 30 lärare. Kurserna söks via ett elektroniskt ansökningsformulär, länkar finns nedan.

Efter att ansökningstiden gått ut görs urvalet av deltagare utifrån antagningskraven och de rankningssystem som används av det aktuella samarbetsuniversitetet. Besked om plats ges cirka en månad efter att ansökningstiden gått ut.

Innhållet i kursplanerna är anpassade för att överenstämma med målen i de nordiska ländernas läroplaner för grundskolan och gymnasieskolan.

Antagningskrav

Lärarutbildning (grundskola eller gymnasiet) eller minst fil.kand med fördjupning i naturvetenskapligt ämne (minst 30 hkp) samt minst tre års erfarenhet av att arbeta som lärare i naturvetenskapligt ämne.

Fältkursen

I samtliga kurser ingår en fältkurs på fyra till fem dagar. Den består både av teoretiska och praktiska delar. Kurserna avslutas med en hemtentamen där uppgiften är att ta fram ett undervisningsupplägg med anknytning till det aktuella kursinnehållet. När kursen är avslutad kommer det därför att finns både spännande och aktuellt undervisningsmaterial som alla kan använda. Efter kursen förväntas deltagarna sprida information om kursinnehållet och aktiviteterna till tre-fyra lärare på sin skola.

Kostnad

Kurserna är avgiftsfria, men deltagarna måste själva betala en terminsavgift till samarbetsuniversitetet på cirka 850 NOK. Om kursen sträcker sig över två terminer betalas avgift endast för den sista terminen.

Nordic Esero står för kostnaden för mat och logi under fältkursen, och för några av kurserna är det möjligt att söka resebidrag för halva resekostnaden (max 2 000 NOK). Bidraget betalas ut efter att deltagaren tagit examen. Om behov finns är det möjligt att ansluta till fältkursen redan kvällen innan den startar. Den extra övernattning som då kan behövas får deltagaren själv bekosta.

Frågor

Om du har frågor om innehållet i kurserna eller om kostnader och liknande, kontakta Nordic ESERO kontoret

Fortbildningskurser 2017

Astronomi i skolan – Andøya Space Center

TeideObservatory_credits_check - OK TO USE

Med teleskop och kikare upptäcker vi himlens underverk: en guidad tur under polarhimlen med norrsken, planeter, stjärnor, stjärnbilder och galaxer.

Senaste ansökningsdag: 15 oktober 2016
Kursstart:
9 januari 2017

LÄS MER

Geologi i skolan – Andøya Space Center

Denna kurs är för lärare som önskar mer kunskap om hur landskapet bildats, havsnivåförändringar och istider, hur man tolkar land- och markförändringar, hur man klassificerar bergarter m.m.

Senaste ansökningsdag: 1 februari 2017
Kursstart: 15 mars 2017

LÄS MER

Klimatforskning i arktis – Svalbard

En kurs om hur klimatförändringar kan påverka issmältning, havsströmmar och vindsystem. Och hur bland annat satelliter kan övervaka och kartlägga dessa förändringar.

Senaste ansökningsdag: 1 december 2016
Kursstart: 15 februari 2017

LÄS MER

Under polarhimlen – Andøya Space Center

I denna kurs får du lära dig använda markobservations- och satellitdata för att studera solens aktivitet.

Senaste anmälningsdag: 1 maj 2017
Kursstart: 14 augusti 2017

LÄS MER

Didadktik for naturvetare

Kursen vänder sig till lärare som undervisar i naturvetenskapliga ämnen på högstadiet och gymnasiet.

Sista anmälningsdag: Information kommer
Kursstart: Information kommer

LÄS MER